Ticaret ve Şirketler Hukuku

Günümüzün karmaşık iş dünyasında birbirinden farklı pek çok disiplinin ve olasılığın doğru analiz edilerek ve anlaşılarak hukuki hizmet sağlanması temel bir gereksinim haline gelmiştir. Gerek yerel, gerekse de uluslararası iş ortaklarınızla ve müşterilerinizle yapacağınız anlaşmaların etkin ve uygulanabilir olması adeta işinizde başarının başlıca kilit noktalarındandır.

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku ile ilgili olarak size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku konularında bilgi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşabilir, aşağıda özetlenen konularda size hukuki danışmanlık ve destek hizmeti sunabiliriz:

- Türkiye'de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye'de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi;

- İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;

- Proje finansmanı ve teminatlar,

- Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması;

- Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi

- İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi

- Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması

- Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi

- Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi

- Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi

- Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması

- Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi

- Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması

- Haksız rekabet davaları

Avukatlık büromuz çok sayıda ticari şirkete danışmanlık hizmeti verilmektedir.