Av.Arb. Pınar SARIER

Av. Pınar SARIER

Zonguldak'ta doğdu. Lise öğrenimini Fener Lisesi , Yükseköğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

2003 yılında tamamladığı avukatlık stajının ardından Hukuk Büromuzda avukatlık mesleğine başladı. Antalya Barosu ve Milletlerarası Barolar Birliği üyesi.

Arabulucu olarak hukuk büromuzda ihtiyari ve zorunlu arabulucuk faaliyetlerine yönelik olarak koordinatör avukatlık görevini ifa etmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI ;

2003 yılından bu yana, ofisimizde İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku, Proje Finansmanı ve Yönetimi, Vergi, Sermaye Piyasası, Finansal Kiralama Hukuku, İnşaat, Tüketici Hukuku, Bilgi Teknolojileri, Fikrî Haklar, Hukukî İhtilâflar, Şirket Devralmaları ve Birleşmeleri, Gayrimenkul Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir.