Banka ve Finans Hukuku

Bankacılık ve finans avukatlarımız, Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

Bankacılık ve finans alanına özgü verdiğimiz bazı hizmetler aşağıdadır.

* İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
* Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
* Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
* İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
* Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
* Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
* Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler
* Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
* Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

  • Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.