Sigorta ve Tazminat Hukuku

SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU (TRAFİK KAZALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT )

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Genel olarak, "maddi tazminat davası" ve "manevi tazminat davası" olmak üzere iki tür tazminat davası vardır:

Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.

Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen trafik kazaları sonrasında mağduriyet yaşayanların ve mağduriyete sebebiyet verenlerin, trafik kazası tazminatı hakkında çok az bilgiye sahip olduklarını ya da hiç bilgi sahibi olmadıklarını fark edebilirsiniz. Trafik kazası tazminatı, mağdur olan sürücünün kazaya sebep olan sürücüye açtığı maddi veya manevi tazminat davasıdır. Mağdur araç sahibinin vefatı durumunda ise vefat eden kişinin maddi desteğinden mahrum kalan kişiler yani eş, çocuk gibi aile bireyleri gerekli evrak ile sigorta şirketine başvuru yapabilir. Ailenin maddi ve manevi zararlar doğrultusunda almak istediği bu tazminata “destekten yoksun kalma tazminatı” da denir.

Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen trafik kazaları sonrasında mağduriyet yaşayanların ve mağduriyete sebebiyet verenlerin, trafik kazası tazminatı hakkında çok az bilgiye sahip olduklarını ya da hiç bilgi sahibi olmadıklarını fark edebilirsiniz. Trafik kazası tazminatı, mağdur olan sürücünün kazaya sebep olan sürücüye açtığı maddi veya manevi tazminat davasıdır. Mağdur araç sahibinin vefatı durumunda ise vefat eden kişinin maddi desteğinden mahrum kalan kişiler yani eş, çocuk gibi aile bireyleri gerekli evrak ile sigorta şirketine başvuru yapabilir. Ailenin maddi ve manevi zararlar doğrultusunda almak istediği bu tazminata “destekten yoksun kalma tazminatı” da denir.

* Trafik ve iş kazaları ile her türlü maddi manevi tazminat davaları.

* Trafik kazalarından kaynaklanan her türlü iş göremezlik/maluliyet tazminat davaları.

* Trafik kazalarından kaynaklanan bakım ve tedavi giderlerine ilişkin tazminat davaları.

* Trafik kazalarından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı davaları.

* Sigorta şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde her türlü rücu davaları ve icra takipleri.

Antalya ilinde faaliyet gösteren Avukatlık büromuz tarafından ülke sınırları içerisinde meydana gelen tüm kazalara yönelik olarak hukuki yardım yapılması ceza soruşturmaları ve bunun yanında davalarının takip edilmesi ile sigorta şirketleri nezdinde tüm işlemlerin takip edilmesi sağlanmaktadır. Bu süreçte tazminat davalarının açılması durumunda mahkemeler da yürütülecek hukuki süreç eksiksiz olarak takip edilmektedir. Özellikle hak sahipliği , tazminat miktarının hesaplanması(aktüerya ) ve kusur oranlarının tespiti hususunda süreç birebir takip edilmektedir.