Sağlık Hukuku (Malpractice Davaları)

Malpraktis davası; hastalık ve herhangi bir sağlık sorununun giderilmesi amacıyla hekime ya da bir tıp kurumuna başvuran hastanın tıbbi tanı-tedavi esnasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelmesi halinde hastanın açacağı dava türünü ifade etmektedir. Malpraktis davasında söz konu olan husus; doktorun bilgisizlik, deneyimsizlik veya ilgisizliği nedeniyle hastanın zarar görmesidir. Böyle bir durumda hekimliğin kötü uygulanması, hekimlik uygulamasında kusur yahut ihmali varlığı söz konusu olacaktır.

Bu durumda Hekim tarafından yanlış tanı ve tedavi dolayısıyla maddi –maneviz tazminat hükümlülüğü noktasında dava dilekçelerinin hazırlanması ve davanın takibi noktasında ekibimiz tarafından eksiksiz bir hukuki destek verilmektedir.

*Doktorun Hukuki Sorumluluğu

* Doktorun Sözleşme İçi Ve Sözleşme Dışı Sorumluluğu

* Doktorun Hastaya Karşı Sözleşme Dışı Sorumluluğu

* Doktor Hasta Hukuki İlişki

* Manevi Tazminat

* Sağlık Davaları Genel Bilgiler

* Hatalı Tıbbi Tedavi