İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

(KIDEM TAZMİNATI , İHBAR TAZMİNATI , İŞE İADE , FAZLA MESAİ v.b. )

İş Hukuku'nun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;

İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili;

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;

İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku'nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;

İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi;

Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması;

Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi;

İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması;

İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri , haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davaları açılması.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.